Economania blogíró verseny

A Neumann János Egyetem – MNB Tudásközpont, MNB Intézet: Fenntartható Pénzügyek Központja (a továbbiakban: MNB Intézet) országos blogbejegyzés író versenyt hirdet a 2022/23-as tanév őszi félévében. Az Economania blogíró verseny célja, hogy a hallgatók megismerjék a 21. század legnagyobb gazdasági kihívásait és elmélyüljenek a fenntartható közgazdasági kérdésekben.

1. A VERSENYRŐL

A versenyre egy kb. 2 oldal terjedelmű cikket kell elkészíteni magyar nyelven egy megjelölt gazdasági kérdéshez kapcsolódó témában, blogbejegyzésekre jellemző stílusban.

A cikkel kapcsolatos formai és tartalmi követelmények:

 • témája egy olyan fenntartható közgazdasági kérdéshez kapcsolódik (részletes témákat lásd alább), amelynek vetületei relevánsak és aktuálisak napjainkban;
 • szakmailag igényes legyen, de könnyen olvasható, nem technikai;
 • megfelelően hivatkozott irodalom, ábrák és táblázatok (Az ábrákat és táblázatokat címmel kell ellátni, valamint az adatok forrását az ábra, illetve a táblázat alatt fel kell tüntetni, amennyiben a bejegyzés tartalmazza valamelyiket.);
 • 3.500-4.500 leütés szóközzel együtt (kb. 2 A4-es oldal terjedelmű);
 • 12-es betűméret, Calibri betűtípus, 6 pt-os térköz, 1,15-ös sorköz, sorkizárt.

Regisztrációs határidő: 2023.01.23. (hétfő), 23:59

Bejegyzések benyújtásának határideje: 2023.02.06. (hétfő), 23:59

Ünnepélyes díjátadó: 2023.02.23. (csütörtök)

A bejegyzéseket az MNB Intézet és a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar oktatóiból álló szakmai bíráló bizottság nézi át és értékeli. A legjobbnak ítélt írások szerzőit a Szakmai Bizottság legkésőbb 2023.02.20-ig e-mailben értesíti.

2. DÍJAZÁS

Az Economania blog 5. évfordulója alkalmából az MNB Intézet kiemelt díjazásban részesíti a legjobb pályaművek szerzőit. A Szakmai Bizottság döntése alapján az 1-20. helyezést elérő hallgatók nyereményei:

 • 1. helyezett összesen egyszeri bruttó 650.000 Ft
 • 2. helyezett összesen egyszeri bruttó 500.000 Ft
 • 3. helyezett összesen egyszeri bruttó 350.000 Ft
 • 4-10. helyezett összesen egyszeri bruttó 100.000 Ft
 • 11-20. helyezett összesen egyszeri bruttó 50.000 Ft

A legjobb bejegyzések szerzői a pénznyereményen felül egy szakmai konzultációt követően lehetőséget kapnak írásaik publikálására is az MNB Intézet Economania blogján.

3. VÁLASZTHATÓ TÉMÁK

Az Economania blogíró verseny idei választható témáit a Magyar Nemzeti Bank (MNB) „Új Fenntartható Közgazdaságtan” című globális vitairata adja. A hallgatók a kiadvány alábbi 24 fejezetéhez kapcsolódóan adhatnak le pályamunkát:

 • Új fenntartható közgazdaság tézisei
 • A gazdasági növekedés fenntarthatósági korlátai
 • Csak a változás állandó: a közgazdaságtudomány újabb változás küszöbén
 • Új technológiai korszakba lépünk
 • Multidiszciplinaritás és közgazdaságtan – Mit tanulhatnak a közgazdászok más tudományágaktól?
 • Tudás – A tehetség és a kreativitás a gazdasági növekedés valódi forrása
 • A tőke és a gazdasági növekedés kapcsolata – A mennyiségi szemléletből a minőség felé
 • Technológia – Elérhetünk a növekvő hozadék törvényéhez
 • Pénz – A digitális jegybankpénz átírja a pénzhez való hozzáférést
 • A gazdaság finanszírozásának új és fenntartható formái – Előnyök és dilemmák
 • Zöld fordulat szükségessége az elméletben és a gyakorlatban – Erőforrásaink tegnap, ma és holnap
 • Adat – Az új olaj, a legújabb termelési tényező
 • Bizalom – A komplexitás és hálózatosodás feltétele
 • Gazdasági értékteremtés a digitális korban – Az érték alapja a tudás, a kreativitás, a piaci rés
 • A termelés és szolgáltatás új formái – Hozzáférés, körforgásos és platform gazdaság
 • Az új gazdaság a mérés reformját teszi szükségessé
 • Új, zöld és fenntartható adórendszer – A családbarát, digitális és környezetbarát modern adózás alapvetései
 • Állami és piaci szinergia az innovációk megvalósításában
 • Fenntartható pénzügyek – A pénzügyi rendszer és a fenntarthatóság új kapcsolata
 • Jövedelmi és vagyoni egyenlőtlenségek
 • Adatvédelem, szabályozás a hálózatos monopóliumok ellen
 • A demográfiai folyamatok gazdasági hatásai
 • Értékrend és kultúra a fenntartható gazdasági növekedés mögött
 • Geofúzió, térszerkezet és geopolitika

Az „Új Fenntartható Közgazdaságtan” című vitairat és a szakkönyv a megfelelő linkre kattintva érhető el. Az Economania blogon is számos olyan írás jelent meg az elmúlt években, amelyek ezekkel a kérdésekkel és irányokkal foglalkoznak. https://economaniablog.hu/uj-fenntarthato-kozgazdasagtan/

4. REGISZTRÁCIÓ ÉS PÁLYAMUNKA BEKÜLDÉSE

A versenyre bármelyik magyarországi felsőoktatási intézményben a 2022/23-as tanév őszi félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben (BA/BSc), osztatlan képzésben, valamint mesterképzésben (MA/MSc/MBA) részt vevő hallgató jelentkezhet.

A regisztrációra az MNB Intézet Economania (https://economaniablog.hu/) oldalán a ’Blogíró verseny’ menüpont alatt van lehetőség a kért adatok megadásával, ugyanakkor a jelentkezés csak a fenti követelmények szerinti bejegyzés határidőre történő elküldésével lesz teljes. A pályázati anyagokat pdf formátumban, Vezetéknév_Keresztnév.formátum névvel kell elküldeni (pl.: Minta_János.pdf) az mnbintezet@uni-neumann.hu e-mail címre 2023.02.06. (hétfő), 23:59-ig.

Érdemes az MNB Intézettől érkező e-maileket fokozottan figyelni a verseny alatt, mivel e-mailen keresztül kerülnek kiküldésre a versennyel kapcsolatos információk.

A regisztráció lezárult!

A regisztrációs űrlapban az összes kért adat megadása kötelező. Az adatokat a vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük (lásd versenyszabályzat). Sikeres regisztrációt követően a rendszer visszaigazolást küld a megadott e-mail címre (célszerű a spam mappát is ellenőrizni). Amennyiben a visszaigazoló e-mail 24 órán belül sem érkezik meg, akkor a szervezővel kell felvenni a kapcsolatot az mnbintezet@uni-neumann.hu címen.

5. VERSENYSZABÁLYZAT

Az MNB Intézet Economania Blogíró versenyre vonatkozó szabályzatát az Economania Blogíró verseny szabályzata tartalmazza.

6. KAPCSOLAT

Kérdés esetén kérjük, írjatok az mnbintezet@uni-neumann.hu e-mail címre.

1674514740

  days

  hours  minutes  seconds

until

Economania blogíró verseny regisztráció