Új fenntartható közgazdaságtan

A Magyar Nemzeti Bank 2022. május 7-én mutatta be vitairatát „Új fenntartható közgazdaságtan” címmel. A kötet apropója az a felismerés, hogy a 20. század elméleteivel már nem írható le jól a 21. század közgazdasági realitása. A 2007-2008-as pénzügyi válság egyértelművé tette, hogy a közgazdaságtudomány csak kullog az események után, segítségével az új globális kihívásokra nem lehet megfelelően felkészülni. Ez a felismerés az azóta eltelt időszakban csak megerősödött.

A múlt században még sikeres növekedési modellek már nem fenntarthatók, új stratégiák kialakításához pedig alapvető kérdéseket kell először megválaszolnunk. Milyen következményei lesznek a globális demográfiai trendeknek? A klímaváltozás megállíthatatlannak tűnő folyamatát hogyan lehet visszafordítani, vagy legalább kivédeni a negatív következményeket? Milyen lesz a gazdasági élet a digitális korban? Megmaradhatnak-e a klasszikus fizetőeszközök, vagy a jegybankoknak sietniük kell a pénzrendszer átalakításával? Mire fog épülni a technológiai fejlődés a következő évszázadban? Megmaradhat-e a közgazdaságtan a saját maga által létrehozott elszigeteltségben, vagy nyitnia kell más tudományágak eredményei felé? Hogyan függ össze a geopolitika és a gazdaság? Lehet-e szerepe az etikának gazdasági döntéseinkben?

A kötet fő üzenete, hogy a kor nagy kérdéseire a fenntarthatóság koncepcióján nyugvó válaszokat kell találnunk, mert ellenkező esetben a saját korábbi gyakorlatunk által emelt korlátok között fogunk ragadni. Ehhez górcső alá kell venni a korábbi elméleteket és gazdaságpolitikai gyakorlatokat. Meg kell tanulnunk megszabadulni azoktól az elméletektől, amelyek képtelennek bizonyultak a gazdasági folyamatok leírására. Meg kell tanulnunk abbahagyni azokat a gazdaságpolitikai rutinokat, amelyek nem segítettek a válságok kivédésében. Meg kell keresni azokat az új paradigmákat, amelyek segítségével a globális problémákra fenntartható megoldásokat adhatunk.

A vitairat 24 fejezetben mutatja be a gazdasági realitás és az elmélet azon területeit, ahol a legtöbb tennivaló azonosítható. Felvázolja az adott területek kihívásait, és ahol lehetséges, kijelöli azokat az irányokat, amelyek mentén gondolkodásunknak és cselekvésünknek haladnia érdemes a jövőben.

Blogunkon számos olyan írás jelent meg az elmúlt években, amelyekben ezekkel a kérdésekkel és irányokkal foglalkoztunk. Az alábbiakban összegyűjtöttük a vitairat mindegyik fejezetéhez azokat a bejegyzéseket, amelyek többé-kevésbé kapcsolódnak az adott témához. Ezzel segítséget, ötleteket szeretnénk adni azoknak, akik a fenntarthatóság közgazdaságtanának valamelyik aspektusában szeretnének jobban elmélyedni. Emellett néhány, bloggereinket is kiemelten foglakoztató témáról külön bejegyzéssel fogunk jelentkezni, hogy saját korábbi írásainkon keresztül átfogóbb képet nyújtsunk róluk.


1. ÚJ FENNTARTHATÓ KÖZGAZDASÁGTAN

Kell-e iránytű a közgazdászoknak?

2. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS FENNTARTHATÓSÁGI KORLÁTAI

A közgazdaságtan viszonya a természetes világhoz

Can Demography Help Us Forecast Stock Returns?

Az államadósság nem tűnik el magától

3. CSAK A VÁLTOZÁS ÁLLANDÓ: A KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNY ÚJABB VÁLTOZÁS KÜSZÖBÉN

Tanulmányok a közgazdaságtan megújulásáról

4. ÚJ TECHNOLÓGIAI KORSZAKBA LÉPÜNK

Black mirror: ősi problémák, új tükörképek

5. MULTIDISZCIPLINARITÁS ÉS KÖZGAZDASÁGTAN – MIT TANULHATNAK A KÖZGAZDÁSZOK MÁS TUDOMÁNYÁGAKTÓL?

Közgazdaság a bizonytalan 21. századra – avagy mit kell megtanulnunk a kvantumfizikától?

Hogyan lett sikeres egy pszichológus a tőzsdén

6. TUDÁS – A TEHETSÉG ÉS A KREATIVITÁS A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS VALÓDI FORRÁSA

A legokosabbak is kudarcra vannak ítélve? A Karikó hír margójára

Máshogy látni a világot – egy magyar közgazdászzseni emlékére

7. A TŐKE ÉS A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS KAPCSOLATA – A MENNYISÉGI SZEMLÉLETBŐL A MINŐSÉG FELÉ

Minek beruházni, ha rövid lejáratú opciókat is vehetsz?

8. TECHNOLÓGIA – ELÉRHETÜNK A NÖVEKVŐ HOZADÉK TÖRVÉNYÉHEZ

Az üzleti titkok lassítják a növekedést

9. PÉNZ – A DIGITÁLIS JEGYBANKPÉNZ ÁTÍRJA A PÉNZHEZ VALÓ HOZZÁFÉRÉST

A pénz digitalizációja új nézőpontból

Digitális jegybankpénz – a buzzword, amiről mindenki beszél, de tudja valaki, mit is jelent pontosan?

Jegybankok a digitális jegybankpénzről

10. A GAZDASÁG FINANSZÍROZÁSÁNAK ÚJ ÉS FENNTARTHATÓ FORMÁI – ELŐNYÖK ÉS DILEMMÁK

Tengeri nomádok lépe a pénzügyi rendszerben

5 gondolat a blockchainről, a DeFi-ről és a sci-fikről

11. ZÖLD FORDULAT SZÜKSÉGESSÉGE AZ ELMÉLETBEN ÉS A GYAKORLATBAN – ERŐFORRÁSAINK TEGNAP, MA ÉS HOLNAP

Az éghajlatváltozás és a globális kapitalizmus

Harc a klímaváltozás ellen – érdekel minket valójában?

„A klímakihívás határozott és merész fellépést tesz indokolttá” – egy klímaközgazdász gondolatai

„A következő 20 éven belül komoly válsággal nézünk szembe: a klímaválsággal” – interjú Steve Keen-nel

12. ADAT – AZ ÚJ OLAJ, A LEGÚJABB TERMELÉSI TÉNYEZŐ

Wake up Neo, the Matrix IS you…

13. BIZALOM – A KOMPLEXITÁS ÉS HÁLÓZATOSODÁS FELTÉTELE

Komplex rendszerek és a denevérhatás

14. GAZDASÁGI ÉRTÉKTEREMTÉS A DIGITÁLIS KORBAN – AZ ÉRTÉK ALAPJA A TUDÁS, A KREATIVITÁS, A PIACI RÉS

A közösségi média gazdasági hatásai

Are Verbal Skills More Important than Math Skills?

15. A TERMELÉS ÉS SZOLGÁLTATÁS ÚJ FORMÁI – HOZZÁFÉRÉS, KÖRFORGÁSOS ÉS PLATFORM GAZDASÁG

Ne dobd el, javítsd meg! Ne vedd meg, használd!

16. AZ ÚJ GAZDASÁG A MÉRÉS REFORMJÁT TESZI SZÜKSÉGESSÉ

Számolhatunk-e inflációt a laptopunkon?

Miért nehéz megmérni a zöld kockázatokat? És miért kell mégis?

17. ÚJ, ZÖLD ÉS FENNTARTHATÓ ADÓRENDSZER – A CSALÁDBARÁT, DIGITÁLIS ÉS KÖRNYEZETBARÁT MODERN ADÓZÁS ALAPVETÉSEI

Így szereznek pénzt a kormányok a zöldítésre

18. ÁLLAMI ÉS PIACI SZINERGIA AZ INNOVÁCIÓK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN

Közszolgák és start-up sztárok: biztos azoknak tapsolunk, akik megérdemlik?

19. FENNTARTHATÓ PÉNZÜGYEK – A PÉNZÜGYI RENDSZER ÉS A FENNTARTHATÓSÁG ÚJ KAPCSOLATA

Itt kopogtat az ajtón a zöld jegybanki forradalom

Sustainability-linked hitelezés: alacsonyabb kibocsátás, alacsonyabb kamat

20. JÖVEDELMI ÉS VAGYONI EGYENLŐTLENSÉGEK

Jó-e a gazdaságnak, ha nagyobb az egyenlőtlenség?

A gazdagok gazdagabbak, a szegények szegényebbek lesznek – pedig csak kamatot emelt a jegybank

21. ADATVÉDELEM, SZABÁLYOZÁS A HÁLÓZATOS MONOPÓLIUMOK ELLEN

Black mirror: ősi problémák, új tükörképek

22. A DEMOGRÁFIAI FOLYAMATOK GAZDASÁGI HATÁSAI

Munkavállalás: nemesedünk-e a korral?

Google-keresések és babák

23. ÉRTÉKREND ÉS KULTÚRA A FENNTARTHATÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS MÖGÖTT

Mit várhat a befektető az ESG-től?

Néhány gondolat a közgazdaságtani kísérletekről

24. GEOFÚZIÓ, TÉRSZERKEZET ÉS GEOPOLITIKA

A háborúk ára: geopolitika és gazdasági aktivitás

Tőkeáramlások korlátozása: új csodafegyver a kereskedelmi háborúban?