Elindult az MNB Tanszék Blog!

A blog indulása alkalmából egy rövid interjút készítettünk Lehmann Kristóffal, a Budapesti Corvinus Egyetem MNB Tanszékének vezetőjével. 


LK_1Miért jött létre az MNB tanszék a Budapesti Corvinus Egyetemen?

A Magyar Nemzeti Bank és a Budapesti Corvinus Egyetem 2015-ben együttműködési megállapodást kötött. Ennek egyik eredményeképp a Budapesti Corvinus Egyetemen létrejött az MNB Tanszék. A megállapodás egy másik pontja alapján az MNB Tanszék a Közgazdaságtudományi Kar Közgazdasági elemző mesterszintű képzésében résztvevő hallgatók számára Jegybanki elemző specializációt hozott létre. A negyed- és ötödéves hallgatók a specializáció keretében az MNB Tanszék oktatói, az MNB tapasztalt szakemberei, felsővezetői és számos külföldi akadémiai- és jegybanki szakértő előadásait hallgatják, így egy különösen színes, szakmailag gazdag képzés valósult meg. A Tanszék létrehozásának további célja az volt, hogy a jegybanki tudástőkével hozzájáruljon a közgazdasági képzéshez. A pénzügyi, makrogazdasági, monetáris politikai és a pénzügyi szervezetek felügyeletéhez kapcsolódó területeken az MNB szakértő gárdája naprakész elméleti és gyakorlati tudást tud a hallgatók számára átadni.

Mennyire szokatlan az, hogy egy cég vagy egy jegybank egyetemi Tanszéket létesít?

Mind nemzetközi, mind hazai példa van hasonló Tanszékekre. Ha a jegybankokat nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy a Bundesbank (német jegybank) saját egyetemet létesített és tart fent, míg a francia jegybank több egyetem képzését támogatja, valamely esetében mind alap- és mesterszakon, valamint doktori szinten is. Hasonló együttműködés van a Bank of England (angol jegybank) és a University of Warwick Law School, illetve a Warwick Business School között, ahol szintén mesterszakos jegybanki képzést folytatnak. Ha a hazai konkrét példákra térünk rá, akkor megemlíthető az Audi Tanszék Győrött (Széchenyi István Egyetem; Belső Égésű Motorok Tanszék), a Miskolci Egyetem Bosch Tanszéke vagy akár a MOL Tanszéke a veszprémi Pannon Egyetemen. Mindegyik esetben az adott területre jellemző, magas fokú gyakorlati és elméleti szaktudást tudnak a cégek az egyetemi oktatásba integrálni, emellett biztosítani tudják saját szakemberképzésüket. Összességében elmondható, hogy egyáltalán nem szokatlan és mind a nemzetközi, mind a hazai példák alapján az ilyen együttműködések hatékonyan tudnak működni mindkét fél számára.

Mi a tanszéki blog célja?

A Tanszék az oktatás mellett jegybanki makrogazdasági- és pénzügyi témájú kutatásokban és publikációban is szakmai műhelyként fog működni. Ennek keretében létrehoztuk az MNB Tanszék blogját, ahol a Tanszék állandó oktató gárdája jegybanki és makrogazdasági témákban publikál. A bejegyzések részben akadémiai tanulmányokra, részben monetáris politikai kérdésekre vagy azok gyakorlati megvalósítására fókuszálnak. A blog célja, hogy az említett területeken a napi sajtónál magasabb szakmai színvonalon, de az érdeklődő olvasók számára érthető módon magyarázzon el összetett kérdéseket.

És mit ad ez a blog a blogoszférának?

Úgy gondoltuk, hogy nincs igazán a témával foglalkozó hazai, kellően mély elemzési bázisú blog. Annak ellenére nincs, hogy a téma nagyon fontos és a szakmai közvélemény is érdeklődik. A sajtóban jelennek meg hírekről szóló cikkek, közölnek elemzőbb cikkeket, de ezek mélységüket tekintve sem a tudományos igényeknek nem felelnek meg, sem a nemzetközi jegybanki gyakorlati és tudományos trendeket nem mutatják be. Röviden, úgy láttuk, hogy van egy piaci rés és ezt a témában jártas oktatók, gyakorlati szakemberek tudják a leghatékonyabban betölteni.

Kik írják és kik szerkesztik a bejegyzéseket?

A blogot Vonnák Balázs szerkeszti és a szerkesztői munka mellett ő maga is ír bejegyzéseket. Balázs az MNB több elméleti területén is dolgozott, így a pénzügyi piacok elemzése, a pénzügyi stabilitás és a monetáris politika sem ismeretlen számára. Mellette Banai Ádám, aki az MNB Pénzügyi rendszer elemzések területének igazgatója, elsősorban bankrendszerrel kapcsolatos bejegyzésekkel támogatja a blogot. Kolozsi Pál, aki az MNB jegybanki eszköztár főosztályát vezeti, mind makrogazdasági elméleti, mind jegybanki témákban ír majd bejegyzéseket. Kutasi Gábor egyetemi docens, aki korábban több mint tíz évig a Világgazdasági Tanszéken oktatott, elsősorban makrogazdasági- és általános gazdaságpolitikai témájú írásokat jegyez majd. Neszveda Gábor, aki hamarosan Tillburg-ban védi meg PhD fokozatát, viselkedési közgazdaságtanra szakosodott és főleg ezzel a témával kapcsolatos elméleti- és gyakorlati bejegyzéseket ír majd. Sebestyén Géza az egyetemen sokáig a Pénzügy Tanszéket erősítette, majd az MNB Tanszék létrejöttével átigazolt és a blogunkon bankrendszeri és általános pénzügyi témákban publikál majd. Végül jómagam, az MNB monetáris stratégiai főosztály vezetőjeként a monetáris politikai elméleti- és gyakorlati területén szerzett tapasztalataimat igyekszem megosztani a blogon.


Kép forrása: pixabay.com