Diagnosztikus várakozások: mi a kapcsolat az írek hajszíne és a makroökonómia között?

Bár az 1960-as évek óta tudjuk, hogy a makroökonómiában és a pénzügyekben milyen fontos a várakozások szerepe, egészen a közelmúltig nem volt a várakozásoknak empirikusan megalapozott elmélete, csak hipotéziseket fogalmazott meg a közgazdaságtudomány. Az elmúlt évtizedben azonban jelentős áttörés történt ezen a területen.

Érvényesek maradnak-e a makroökonómia következtetései, ha figyelembe vesszük a banki pénzteremtés sajátosságait?

A makroökonómiai modellekből gyakorlatilag teljesen eltűnt a pénzmennyiség a 2000-es évek elejére. A pénzügyi válság viszont arra világított rá, hogy a monetáris aggregátumok és a kereskedelmi bankok pénzteremtése kulcsfontosságú lehet a makrofolyamatok megértésében.

A pénz digitalizációja új nézőpontból

A jelenleg megfigyelhető digitalizációs folyamat nem egy egyszerű mennyiségi változás, hanem alapvetően átalakíthatja a pénz funkcióit, és új „digitális valutaövezetek” jöhetnek létre, amik viszont társadalmilag nem optimálisak. Éppen ezért szükséges olyan digitális jegybankpénzeket létrehozni, amik vonzó versenytársai az új alternatív pénzeknek.