Judy Shelton a Fed-ben – visszatér az aranykorszak?

Meglehetősen ellentmondásos szakemberrel bővült a héten a Federal Reserve (Fed) nyíltpiaci bizottsága, miután Judy Shelton elnöki jelölését a Szenátus illetékes testületében 13-12 arányban támogatták a képviselők. A mainstream alaptéziseit rendszeresen megkérdőjelező Shelton eddigi karrierútja alapján minden bizonnyal egyike lesz a legtöbbet kritizált jegybankároknak, ugyanis mind korábbi munkássága és véleménye, mind pedig szakmai állásfoglalásának gyakori változtatása miatt már eddig is rendszeresen támadások kereszttüzébe került (kiemelten a mainstreamet nem csak képviselő, hanem szinte megalkotó Milton Friedman részéről).

Egyik ismert szakmai felvetése az aranystandard visszavezetése, amelyet több munkájában is képviselt. Nem tudni, hogy új hivatalában is kitart-e korábbi álláspontja mellett, de talán így is érdekes, mit is javasolt korábbi írásaiban ezzel kapcsolatban a sokak által a jelenlegi Fed-elnök, Jerome Powell lehetséges utódaként emlegetett közgazdász.

Vissza az aranyhoz!

Semmiképp sem mondhatjuk Sheltonról, hogy a ködös megfogalmazások híve, a Wall Street Journal véleményrovatába írt 2009-es cikkének ugyanis az az első mondata, hogy „térjünk vissza az aranystandardhoz” („Let’s go back to the gold standard.”). Shelton szerint ennek az aranyalapú pénzügyi rendszernek az lenne a hozzáadott értéke, hogy versenyre kényszerítené az állami jegybankot, ha ugyanis az emberek elveszítenék a bizalmukat az állami pénzben (a túlzott pénzkibocsátásból adódó infláció miatt), akkor áttérhetnének aranyra. Az infláció a kapitalizmus ellensége – érvelt bő egy évtizede Shelton -, és ha a kapitalizmust meg akarjuk őrizni, akkor meg kell akadályozzuk a pénz felhígulását.

A történelmi tapasztalatok alapján adódik az arany és az ezüst, mint fizetőeszköz és pénz, valamint a verseny jegyében lehetővé kell tenni, hogy az emberek az állami papírpénz helyett aranyhoz vagy ezüsthöz kötött magánpénzben fizessenek („voluntary private contracts linked to payment in gold or silver”). A jelenlegi jogi környezet ezt ugyan nem tiltja, de ellenösztönzi (elsősorban kikényszeríthetőség és adózási szabályok tekintetében), ami de facto monopóliumot jelent az Egyesült Államokban a Fed-bankóknak, ez pedig az amerikai állam túlzott, akár visszaélésekre is lehetőséget adó hatalmát alapozza meg.

Azt Shelton is elismerte, hogy feladva az állami pénzmonopóliumot (feltéve, hogy a kétszintű bankrendszerben is beszélhetünk erről), az állam mozgástere csökken, de cserébe a jövő generációk eladósításának lehetősége is megszűnik. A deflációs érvet ugyancsak nem érezte relevánsnak, a túlzott pénzkibocsátást annál inkább. „Olyan pénzre van szükségünk, amely a termelőkért és a fogyasztókért van (…) és nem a csalókért” – fogalmazott meglehetősen sarkosan.

Új globális rendszer

2012-ben vetette fel egy univerzális aranyalapú bank („Universal Gold Reserve Bank”) ötletét, amit egy globális monetáris hatóságként is el tudott volna képzelni. Alapkérdése az volt, hogy kellően megbízhatók-e a kormányok (államok), hogy rájuk bízzuk a pénzkibocsátást, vagy a pénz túl fontos kérdés ahhoz, hogy a politikusokra hagyjuk. Shelton több javaslattal is élt. Az egyik egy olyan amerikai állampapír bevezetése, amelyet dollárra vagy aranyra is vissza lehetne váltani (“Treasury Trust Bonds (TTBs)”. Ezek a papírok megvalósítanák a dollár aranyhoz kötését, illetve ezzel a Ronald Reaganhez kötött „stabil dollár” politikáját is. „Fiat money” helyett „sound money”.

Shelton szerint a 2008-as pénzügyi válság a hitelpénzrendszer csődje volt, ami a demokratikus kapitalizmus alapjait is aláásta, így a pénzrendszert meg kell változtatni, hiszen a mostani pénzrendszer ki van téve az állam szeszélyeinek (más vélemények szerint a válságot a pénzügyi rendszer oldaláról inkább a kereskedelmi bankok szeszélyeinek kitett banki pénzteremtés okozta, de Shelton érvelésében ez nem jelenik meg.) Az aranystandard ebben az esetben az állam megregulázásnak (önszabályozásának) eszköze.

A dollár aranyhoz kötésének globális következményei is lennének: a nagy aranytartó országok idővel követhetnék az Egyesült Államokat, majd pedig létrejöhetne az univerzális aranyalapú bank és egy aranyalapú nemzetközi pénzügyi rendszer.

Az arany szerepének újraértékelését nem Shelton vetette fel, de kétségkívül a mostani kinevezéssel ő lesz a legmagasabb posztra jutott aranypárti közgazdász. Minden bizonnyal érdemes lesz követni a megszólalásait ezzel kapcsolatban is.

Kolozsi Pál Péter


Főoldali kép forrása: pixabay.com