A Fed fűti a Bitcoin árfolyamát?

A Bitcoin árfolyamának 2018 előtti szárnyalása során többször érveltem amellett, hogy a kamatlábak emelkedő tendenciája egy idő után meg fogja akasztani a kriptopénzek árfolyamának emelkedését. Ezen várakozásom oka az, hogy a virtuális valuták jellemzően nem fizetnek kamatot birtokosaiknak, így egy megfelelően magas kamatszint esetén a tartás alternatíva-költsége túl fog nőni azon a szinten, amit a befektető el hajlandó viselni.

Ez a logika 2018 végéig jól írta le a folyamatokat, ahogyan azt az alábbi ábra is mutatja. A Fed kamatsávjának emelkedése a Bitcoin dollárban mért négy hetes loghozamának negatívba fordulását hozta.

A BTCUSD négy hetes loghozama a Fed kamatsávjának függvényében 2014.07.13 és 2018.12.30 között

fedbtc1

2019-től kezdve azonban megváltozott a kép. Bár 2018. december 20-án a Fed a megcélzott kamatsávot 2,25-2,50 százalékra emelte, a Bitcoin árfolyama a kezdeti stagnálás után 2019. áprilisától meredek emelkedésbe kezdett, ahogyan az a következő ábrán is látszik:

A BTCUSD árfolyama és a Fed kamatsávja

fedbtc2

Mi változott meg? Miért nem működik az írás elején leírt összefüggés 2019-ben? Meglátásom szerint a hatás nem szűnt, meg, sőt, bizonyos értelemben pontosan ez lehet az egyik oka a kriptopénz utóbbi időben tapasztalható feltámadásának. 2019. február 20.-án a Bloomberg arról írt, hogy a Fed bizonytalan a kamatemelések folytatásával kapcsolatban. Hat nappal később a CNN már a kamatcsökkentés lehetőségéről értekezett. A WSJ március 22-i cikke a kamatcsökkentés esélyeinek növekedéséről számolt be. Ugyanezen a napon a Bloomberg cikke már a korábbi kamatemelés jogosságát is megkérdőjelezte. Hét nappal később a Reuters felmérése azt mutatta, hogy a közgazdászok többsége is kamatcsökkentést vár. Ugyanezen napon a WSJ arról írt, hogy az amerikai elnök is ezt tartaná kívánatosnak.

A BTCUSD árfolyama és a „Fed kamatcsökkentés” Google keresés gyakorisága az USA-ban

fedbtc3

Ahogy a fenti ábrán látható, 2019. áprilisától már az internet közösségét is egyre jobban foglalkoztatta a Fed esetleges kamatcsökkentése. A Google trends szerint az USA-ban a „Fed rate cut”, azaz „Fed kamatcsökkentés” keresések száma ettől a hónaptól emelkedett meg meredeken.

Az ábrán is jól látszik, hogy a keresések számának megnövekedése a Bitcoin árfolyamának növekedésével járt együtt. Azonban még nyilvánvalóbb a két folyamat kapcsolata, ha a virtuális valuta következő négy hetes loghozamát a keresési gyakoriság függvényében ábrázoljuk. Ezt mutatja a következő ábra:

A BTCUSD loghozama a „Fed kamatcsökkentés” Google keresés gyakoriságának függvényében

fedbtc4

Ha egy héten a Fed kamatcsökkentésével kapcsolatos keresések gyakorisága a 6-100-as sávban volt, úgy a Bitcoin a következő négy hétben átlagosan 22,8 százalékos loghozamot produkált. Ez az áremelkedés jóval magasabb, mint a kevésbé intenzív keresési tevékenységet felmutató hetek után mért hozamok.

Az ábrához két megjegyzés mindenképpen kívánkozik. Bár az bára kizárólag pozitív átlagos hozamokat mutat, ennek fő oka az, hogy az ábra által lefedett, 2014 közepén kezdődő időszakban a kriptopénzek árfolyama megsokszorozódott. A jövő tekintetében semmiképpen nem vonható le az a következtetés, hogy a négy hetes loghozam átlagosan mindenképpen pozitív lenne. Az ábra sokkal inkább a keresési gyakoriság és a következő időszak hozamának kapcsolatának az irányáról mond nekünk valamit.

A másik megjegyzés a függőleges tengely első látásra nem egyenletes kategóriáit érinti. Ennek oka a keresési gyakoriságok egyenletlen alakulása, ahogyan ez a 3. ábrán is látható. A vizsgált hetek 44 százalékában a gyakoriság 2 alatt volt (0-1 sáv), 37 százalékában 2, 7 százalékában 3, 5 százalékában 4, 4 százalékában 5 volt. A vizsgált hetek maradék 6 százaléka volt csak olyan, ahol a keresési gyakoriság legalább 6 volt. Így indokolt volt ezt a széles sávot egyetlen kategóriaként kezelni.

Mit jelent mindez számunkra? A Fed kamatpolitikájának idén tapasztalt fordulata a fentiek alapján támogatóan hathat a Bitcoin árfolyamára. Középtávon azonban nem változott a véleményem. A kriptopénzek értéke egyértelműen nyomás alatt lesz. Ennek egyik oka az, hogy a kamatszintek a legtöbb piaci és elméleti szakember szerint egyszer normalizálódni fognak. Az emiatt bekövetkező kamatemelések pedig a fenti logika szerint lefelé fogják nyomni a virtuális valuták árfolyamát. Ugyancsak negatív hatást gyakorol az egyes kriptopénzek értékére a felhíguló kínálat is. Az árfolyam elmúlt időszakban tapasztalt szárnyalása így véleményem szerint nem lesz fenntartható hosszú távon. Egyetlen dolog marad csak meg, ez pedig a csillagászati mértékű kockázat.

Sebestyén Géza


Főoldali kép forrása: pixabay.com

A Fed fűti a Bitcoin árfolyamát?” bejegyzéshez egy hozzászólás

Hozzászólások letiltva.