Miért fontosak az egyetemi publikációs rangsorok?

Luke Skywalker és Obi-Wan Kenobi a Csillagok háborújában, Will Hunting és Dr. Sean Maguire a Good Will Huntingban, Beatrix Kiddo és Pai Mei a Kill Bill-ben, Daniel LaRusso és Mr. Miyagi a Karate kölyökben mind-mind tanítvány-mentor kapcsolatokat mutatnak be a filmművészet eszközeivel. Azt a folyamatot, amikor az idősebb, tapasztaltabb mester megosztja tapasztalatait és életfilozófiáját a fiatal, tudásra éhes növendékkel.

A mentorok nem csak a fantázia világában, de az üzleti életben is fontosak. Richard Branson mestere Sir Freddie Laker, a Laker Airways alapítója volt. Bill Gates számos alkalommal nyilatkozott arról, milyen sokat köszönhet Warren Buffettnek, többek között a hosszú távú gondolkodás és a komplex problémák leegyszerűsítése terén. Mark Zuckerberg pedig Steve Jobs tanácsára látogatta meg azt az indiai templomot, ahol végül választ talált a cégével kapcsolatos égető kérdésekre.

E tekintetben a tudomány sem kivétel. Michael Faraday eredményei nagy valószínűséggel nem születhettek volna meg Humphry Davy segítsége nélkül. Sir Isaac Newton mentora matematika professzora, Isaac Barrow volt, de szintén sokat tanult a kor több zseniális elméjétől is, amire a híres „óriások vállán” idézete is utal. Arról pedig blogunkon is írtunk, hogy számos Nobel-díjas közgazdász doktori témavezetője is elnyerte korábban ezt a neves díjat.

A tudás átadásának több módja is van. A személyes mentorálás mellett ilyen az oktatás és a tudományos, valamint ismeretterjesztő írások megjelentetése is. Bár ezen írások széles körben elérhetőek, a tudás megszerzése könnyebb és hatékonyabb személyes interakciók segítségével. A csillagok szerencsés együttállása esetén pedig a diákok egyenesen a szerzőktől ismerhetik meg a legújabb tudományos eredményeket. Emiatt is érveltünk amellett szerzőtársaimmal a Közgazdasági Szemlében megjelent cikkünkben, hogy az egyetemi rangosok összeállításánál tekintettel kell lenni az intézmények oktatóinak publikációs teljesítményére is.

Bár a cikk maga a fenti linken elérhető, tekintsük most át a legfontosabb eredményeket vizuális módon. Vizsgálataink során a magyar gazdasági képzéseket nyújtó felsőoktatási karok publikációs teljesítményét a Magyar Tudományos Művek Tárhelye (MTMT) adatbázisából számítottuk a 2013-2017-es időszakra. Mivel karokat vizsgáltunk, nem rangsoroltuk a jelentős tudományos publikációs teljesítménnyel rendelkező nem egyetemi intézményeket (mint például az MNB és az MTA KTI), valamint a karokkal nem rendelkező intézményeket (mint a CEU).

 

Hazai egyetemi karok összes publikációja 2013-2017 között

rank1

A fenti ábra a 10 legtöbb publikációval rendelkező felsőoktatási kar teljesítményét mutatja be. A publikációk száma tekintetében a Budapesti Corvinus Egyetem három kara szerepelt a legjobban. A BCE Gazdálkodástudományi kara magabiztosan vezeti a rangsort 463 egyedi publikációval. Emellett elmondható, hogy az ábrán szereplő intézmények mind komoly publikációs tevékenységet végeznek (ez természetesen elmondható több, az ábrára fel nem került hazai felsőoktatási karról is).

Hazai egyetemi karok összes „A” kategóriás publikációja 2013-2017 között

rank2

A fenti ábra a 10 legtöbb „A” kategóriás folyóiratban megjelent publikációval rendelkező felsőoktatási kar teljesítményét mutatja be. A legjobb minősítéssel bíró szakmai folyóiratokban megjelent publikációk számát tekintve a sorrend kicsit változott. A rangsort a BCE Közgazdaságtudományi kara vezeti a BCE Gazdálkodástudományi kara és a PTE Közgazdaságtudományi kara előtt. Emellett elmondható, hogy az ábrán szereplő felsőoktatási karok mind bizonyítottan színvonalas kutatási tevékenységet végeznek.

Hazai egyetemi karok 1000 hallgatóra jutó összes publikációja 2013-2017 között

rank3

A fenti ábra a hallgatóarányos teljes publikációs teljesítmény tekintetében a 10 legjobb mutatóval rendelkező felsőoktatási kar arányszámát mutatja be. Mivel az egyetemi karok hallgatói létszáma jelentős eltéréseket mutat, nem meglepő, hogy a sorrend jelentősen megváltozott. A mutató talán a korábbiaknál is relevánsabb a felsőoktatási hallgatók számára, hiszen esetükben ez az arányszám jobban méri azt, hogy mekkora eséllyel találkoznak személyesen is a tudományos művek szerzőivel. A rangsort a BCE Közgazdaságtudományi kara magabiztosan vezeti a PTE Közgazdaságtudományi kara és a BCE Társadalomtudományi kara előtt. Emellett elmondható, hogy az ábrán szereplő felsőoktatási karok mind jól teljesítenek ezen szempont szerint.

Hazai egyetemi karok 1000 hallgatóra jutó „A” kategóriás publikációja 2013-2017 között

rank4

A fenti ábra a hallgatóarányos „A” kategóriás publikációs teljesítmény tekintetében a 10 legjobb mutatóval rendelkező felsőoktatási kar arányszámát mutatja be. A rangsort a BCE Közgazdaságtudományi kara magabiztosan vezeti a PTE Közgazdaságtudományi kara előtt. Szintén jó esélyei vannak a karon tanuló hallgatóknak arra, hogy top folyóiratokban publikáló oktatókkal találkozzanak a BCE Társadalomtudományi kara, az SZTE Gazdaságtudományi kara, a BCE Gazdaságtudományi kara és az ELTE Társadalomtudományi kara esetében.

 

Összességében elmondhatjuk, hogy az egyetemi teljes és hallgatóarányos publikációs rangsorok hasznos orientációs mutatók lehetnek a hallgatók számára a felsőoktatási intézmény kiválasztásában. A fenti mutatók növelése így nem csak a felsőoktatási karok, de a közgazdaság Luke Skywalkerei és Daniel LaRussoi számára is pozitív hozadékkal bírhatnak.

Sebestyén Géza


Főoldali kép forrása: pixabay.com